xây dựng đường trên cao - các bài viết về xây dựng đường trên cao, tin tức xây dựng đường trên cao
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 20/1 đến 26/1/2021

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 20/1 đến 26/1/2021

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Xây dựng đường trên cao vượt nút Ngã Tư Sở với kinh phí 3.000 tỷ đồng để giải quyết ùn tắc

Xây dựng đường trên cao vượt nút Ngã Tư Sở với kinh phí 3.000 tỷ đồng để giải quyết ùn tắc

Ban Giao thông Hà Nội cho biết, đang lên phương án hoàn thiện đường Vành đai 2 bao gồm cả việc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 7/10 đến 20/10/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 7/10 đến 20/10/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện tại một số khu vực...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020

Từ ngày 1 - 7/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một...
Lịch cúp điện quận 10 ngày 4/6 đến 9/6/2020

Lịch cúp điện quận 10 ngày 4/6 đến 9/6/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 13/5 - 26/5/2020

Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 13/5 - 26/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 1/4 - 13/4/2020

Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 1/4 - 13/4/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 ngày 23/3

Lịch cúp điện quận 10 ngày 23/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 11-16/3

Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 11-16/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 4-7/3

Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 4-7/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 27/2 đến 3/3

Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 27/2 đến 3/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...