Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 20/1 đến 26/1/2021

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 20/1 đến 26/1/2021, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
20/01/2021 R19AC074D, R19AC008D  Một phần P5-Q11  Từ 8h00 - 11h00
R19AC042D, R19AC101D  Một phần P5-Q11  Từ 13h00 - 15h00
21/01/2021 R19AC063D Một phần P5-Q11 Từ 8h00 - 11h00
22/01/2021 Q2MI Một phần P7-Q11  Từ 9h00 - 10h00
C1ACC012D Một phần P10-Q11  Từ 8h00 - 11h00
26/01/2021 C1ACC006D Một phần P10-Q11  Từ 8h00 - 11h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

HOÀNG GIA