thị trường chợ đen huyết tương - các bài viết về thị trường chợ đen huyết tương, tin tức thị trường chợ đen huyết tương
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 20/1 đến 26/1/2021

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 20/1 đến 26/1/2021

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 12/8 đến 17/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 12/8 đến 17/8/2020

Từ ngày 12/8 đến 17/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 29/7 đến 4/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 29/7 đến 4/8/2020

Từ ngày 29/7 đến 4/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện tại một số khu vực...
Huyết tương từ bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục được săn đón

Huyết tương từ bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục được săn đón

Huyết tương của các bệnh nhân mắc virus Covid-19 đã trở thành "món hàng" được nhiều...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020

Từ ngày 1 - 7/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 24/6-30/6/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 24/6-30/6/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 28/5 - 2/6/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 28/5 - 2/6/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 ngày 18/5/2020

Lịch cúp điện quận 11 ngày 18/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 11/5 - 12/5/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 11/5 - 12/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 ngày 1/4 - 14/4/2020

Lịch cúp điện quận 11 ngày 1/4 - 14/4/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 18/3 - 24/3

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 18/3 - 24/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 ngày 14/3

Lịch cúp điện quận 11 ngày 14/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện ở quận 11 từ ngày 19-25/2

Lịch cúp điện ở quận 11 từ ngày 19-25/2

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...