Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 29/7 đến 4/8/2020

Từ ngày 29/7 đến 4/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 29/7 đến 4/8/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
29/7/2020 R19BB1 Một phần P11-Q11   Từ 9h00 - 12h00
30/7/2020 C1EDC010D Một phần P4-Q11   Từ 8h30 - 8h35 và 17h00 - 17h05
31/7/2020 R19BB2 Một phần P14-Q11   Từ 9h00 - 12h00
R19AC081D Một phần P14-Q11   Từ 9h00 - 12h00
1/8/2020 C19KC027D Một phần P10-Q11 Từ 9h00 - 11h00
3/8/2020 C1EDC009D Một phần P4-Q11   Từ 8h30 - 8h35 và 17h00 - 17h05

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH