nuôi cá ở sông Đà - các bài viết về nuôi cá ở sông Đà, tin tức nuôi cá ở sông Đà
Nước sông Đà rút nhanh chưa từng thấy, hàng tấn cá mắc cạn

Nước sông Đà rút nhanh chưa từng thấy, hàng tấn cá mắc cạn

Tại chân cầu Trung Hà, mực nước xuống thấp để trơ ra phần trụ cầu, lồng cá nuôi không có...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 19/8 đến 25/8/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 12/8 đến 17/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 12/8 đến 17/8/2020

Từ ngày 12/8 đến 17/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 29/7 đến 4/8/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 29/7 đến 4/8/2020

Từ ngày 29/7 đến 4/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 15/7 đến 21/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 15/7 đến 21/7/2020

Từ ngày 15/7 đến 21/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch...
Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện tại một số khu vực...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 24/6-30/6/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 24/6-30/6/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 28/5 - 2/6/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 28/5 - 2/6/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 ngày 18/5/2020

Lịch cúp điện quận 11 ngày 18/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 11/5 - 12/5/2020

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 11/5 - 12/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 ngày 1/4 - 14/4/2020

Lịch cúp điện quận 11 ngày 1/4 - 14/4/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 18/3 - 24/3

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 18/3 - 24/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 4-6/3

Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 4-6/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế...
Not found block 'box_nb_71_cate'