Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 8/7 đến 14/7/2020

Từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện
9/7/2020 Một phần P1-Q11 C19GC116D Từ 9h00 - 12h00
Một phần P11-Q11 R19BC080D - R19BC081D Từ 10h00-11h00
10/7/2020 Một phần P13-Q10   Q29LC005D Từ 9h00-12h00
Một phần P13-Q11 Q29QC033D Từ 11h00-12h00
13/7/2020 Một phần P5,8-Q10   D19IC003D -  D19IC014D  Từ 9h00-10h30
14/7/2020 Một phần P12-Q10   Q29GC058D Từ 9h00-12h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH