Lịch cúp điện quận 11 ngày 1/4 - 14/4/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì lưới điện từ ngày 1/4 - 14/4/2020.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo từ ngày 1/4 - 14/4/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

1/4/2020

Một phần phường 11, quận 11  

R19BC080D, R19BC081D 

Từ 10h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

3/4/2020

Một phần phường 11, quận 11  

R19BC077D

Từ 10h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

9/4/2020

Một phần phường 3, quận 11  

C19GC127D

Từ 09h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

14/4/2020

Một phần phường 14, quận 11  

R19AC090D 

Từ 13h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)