Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 12/8 đến 17/8/2020

Từ ngày 12/8 đến 17/8/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 12/8 đến 17/8/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
12/8/2020 D19BC Một phần P1-Q10   Từ 9h00 - 12h00
12/8/2020 Q29IC001D Một phần P15-Q10   Từ 9h00 - 9h30
13/8/2020 C1ECC020D Một phần P6-Q10 Từ 9h00 - 9h05 và 17h đến 17h50
C19KC027D Một phần P10-Q11   Từ 9h00 - 11h00
17/8/2020 Q29QC031D Một phần P12-Q10 Từ 8h30 - 11h30
Q29QC032R  Một phần P12-Q.10   Từ 8h30 - 11h30
C19BC012D  Một phần P9-Q.11 Từ 9h00 - 10h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

PHƯỢNG LÊ