Lịch cúp điện quận 11 từ ngày 18/3 - 24/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 18/3 - 24/3, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

18/03/20

Mất điện một phần Phường 11, Quận 11

R19IC023D 

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 17h00 đến 17h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 5, Quận 11  

R19AC023D 

Từ 13h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 5, Quận 11

R19AC015D

Từ 14h00 đến 15h00

Sửa chữa điện

19/03/20

Mất điện một phần Phường 5, Quận 11  

R19AC050D, R19AC091D

Từ 10h00 đến 10h30

Sửa chữa điện

21/03/20

Mất điện một phần Phường 14, Quận 11  

R19BC080D, R19BC081D 

Từ 10h00 đến 11h00

Sửa chữa điện

24/03/20

Mất điện một phần Phường 15, Quận 11 

R19LC

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 8, Quận 11  

R19IC079D 

Từ 13h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)