Lịch cúp điện ở quận 11 từ ngày 19-25/2

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 19/2/2020 đến 25/2/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm/ Mã đường dây

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

19/02/20

Mất điện một phần phường 14, quận 11

R19IC014D

Từ 00h00 đến 00h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC033D

Từ 00h15 đến 00h20

Sửa chữa điện

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC034D 

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

20/02/20

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC035D

Từ 00h00 đến 00h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC036D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

21/02/20

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC038D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

24/02/20

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC035D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

25/02/20

Mất điện một phần phường 5, quận 11

R19IC033D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, xin quý khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)