Lịch cúp điện quận 11 ngày 14/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, ngày 14/3, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

Mất điện một phần Phường 3 - Quận 11  

C19KC045D, C19KC072D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 13h00 đến 13h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 9 - Quận 11  

C19BC012D

Từ 10h00 đến 10h05 Từ 12h00 đến 12h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 14 - Quận 11  

R19BC133D

Từ 13h00 đến 13h45

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 3 - Quận 11

C19KC039D, C19KC038D

Từ 15h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)