Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 1/7 đến 7/7/2020

Từ ngày 1 - 7/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 1 - 7/7/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm Thời gian mất điện Lý do mất điện
1/7/20 Một phần P14-Q11   R19BC058D  Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện
2/7/20 Một phần P8-Q10   R19AC080D Từ 10h00 đến 11h00 Sửa chữa điện
7/7/20 Một phần P3-Q11   C19GC071D  Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

P.V (t/h)