Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 1/4 - 13/4/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì lưới điện từ ngày 1/4 - 13/4/2020.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo từ ngày 1/4 - 13/4/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

01/04/2020

Một phần phường 13, quận 10  

Q29GC006D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 14h00 đến 14h05

Sửa chữa điện

08/04/2020

Một phần phường 13, quận 10  

Q29QC020D

Từ 13h00 đến 16h00

Sửa chữa điện

Một phần phường 13, quận 10  

Q29QC021D, Q29QC019D,  Q29QC030D 

Từ 15h00 đếm 15h45

Sửa chữa điện

13/04/2020

Một phần phường 13, quận 10  

Q29GC082D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 13h00 đến 13h05

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

P.V