Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 27/2 đến 3/3

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 27/2 đến 3/3, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày

Địa điểm

Mã trạm

Thời gian mất điện

Lý do mất điện

27/02/20

Mất điện một phần Phường 12, quận 10 

Q29LC004D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

28/02/20

Mất điện một phần Phường 13, quận 10 

Q29LC003D, Q29GC070D 

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

02/03/20

Mất điện một phần Phường 10, Phường 12, quận 10 

C1ECC024D

Từ 00h00 đến 00h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 9, quận 10 

C1ECC021D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

03/03/20

Mất điện một phần Phường 10, Phường 12, quận 10 

C1ECC024D

Từ 00h00 đến 00h05

Sửa chữa điện

Mất điện một phần Phường 9, quận 10 

C1ECC018D

Từ 09h00 đến 09h05 Từ 16h00 đến 16h05

Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

VI AN (t/h)