Lịch cúp điện quận 10 từ ngày 13/5 - 26/5/2020

Điện lực Phú Thọ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 13/5 - 26/5/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện Lý do mất điện
13/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 Q29GC080D Từ 13h00 đến 16h00 Sửa chữa điện
14/5/2020 Mất điện một phần Phường 14 R19CC264D, R19CC261D, R19CC263D  Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện
15/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 Q29GC109D Từ 13h00 đến 16h00 Sửa chữa điện
19/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 Q29GC031D Từ 13h00 đến 16h00 Sửa chữa điện
20/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 Q29GC059D Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện
21/5/2020 Mất điện một phần Phường 13 Q29GC006D Từ 09h30 đến 09h35 Từ 13h30 đến 13h35 Sửa chữa điện
22/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 C1ECC085D Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện
26/5/2020 Mất điện một phần Phường 12 Q29GC058D Từ 09h00 đến 12h00 Sửa chữa điện

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

P.V