Mang âm nhạc đến bệnh viện - các bài viết về Mang âm nhạc đến bệnh viện, tin tức Mang âm nhạc đến bệnh viện
 Lần đầu tiên tổ chức dàn nhạc hợp xướng trong bệnh viện

Lần đầu tiên tổ chức dàn nhạc hợp xướng trong bệnh viện

Nét đặc biệt của Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 195 là sự xuất hiện của...
Mang âm nhạc dến bệnh viện chính thức trở lại

Mang âm nhạc dến bệnh viện chính thức trở lại

Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện sẽ chính thức trở lại tại bệnh viện K – cơ sở 3...