mùi ngò gai - các bài viết về mùi ngò gai, tin tức mùi ngò gai
Phim Việt có nhân vật phản diện khiến netizen tức tối suốt 17 năm, ác từ nhỏ nhưng chưa từng trả giá

Phim Việt có nhân vật phản diện khiến netizen tức tối suốt 17 năm, ác từ nhỏ nhưng chưa từng trả giá

Dù phim đã kết thúc 17 năm, khán giả vẫn không thể tha thứ cho nhân vật phản diện này.