những điều nhỏ bé - các bài viết về những điều nhỏ bé, tin tức những điều nhỏ bé
Thường xuyên cho cụ ông nhặt ve chai hơn 90 tuổi tiền ăn sáng, anh chủ salon bất ngờ khi xem lại camera lúc 3h sáng

Thường xuyên cho cụ ông nhặt ve chai hơn 90 tuổi tiền ăn sáng, anh chủ salon bất ngờ khi xem lại camera lúc 3h sáng

Thương cụ ông lớn tuổi nhặt ve chai mỗi ngày, anh Hán - chủ salon tại Đồng Nai đã giúp đỡ và...