palestin - các bài viết về palestin, tin tức palestin
Việt Nam ủng hộ nghị quyết về vấn đề thành viên Liên hợp quốc của Palestine

Việt Nam ủng hộ nghị quyết về vấn đề thành viên Liên hợp quốc của Palestine

Ngày 13/5 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục họp phiên khẩn...