triển lãm quốc tế lần thứ hai - các bài viết về triển lãm quốc tế lần thứ hai, tin tức triển lãm quốc tế lần thứ hai
Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc

Cơ hội giao thương cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn miền Bắc

Ngày 21/11 đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm...