Trưởng Ban Bảo vệ - các bài viết về Trưởng Ban Bảo vệ, tin tức Trưởng Ban Bảo vệ
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định...