TS Nguyễn Phi Lê - các bài viết về TS Nguyễn Phi Lê, tin tức TS Nguyễn Phi Lê
TS Nguyễn Phi Lê và khát vọng dùng trí tuệ nhân tạo giải quyết những vấn đề xã hội

TS Nguyễn Phi Lê và khát vọng dùng trí tuệ nhân tạo giải quyết những vấn đề xã hội

Năm 2019, Phi Lê được Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản giới thiệu cơ hội trở thành giảng...