TS.Đặng Ngọc Phượng - các bài viết về TS.Đặng Ngọc Phượng, tin tức TS.Đặng Ngọc Phượng
TS Đặng Ngọc Phượng: “Tôi muốn truyền cảm hứng nghiên cứu đến các em sinh viên”

TS Đặng Ngọc Phượng: “Tôi muốn truyền cảm hứng nghiên cứu đến các em sinh viên”

TS Đặng Ngọc Phượng, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên,...