văn hóa phi vật thể - các bài viết về văn hóa phi vật thể, tin tức văn hóa phi vật thể
Vũ điệu của thần lửa

Vũ điệu của thần lửa

Với người Pà Thẻn, lửa là vị thần tối cao, luôn mang lại may mắn, cuộc sống no ấm, bình...