xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings - các bài viết về xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, tin tức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings
Moody's: Nga có thể bị vỡ nợ đối với trái phiếu bằng đồng USD

Moody's: Nga có thể bị vỡ nợ đối với trái phiếu bằng đồng USD

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 14/4 cho rằng Nga “có thể bị xem là vỡ nợ” nếu không...