Bệnh nhân phi công người Anh có hy vọng sống rõ ràng hơn, mỗi giờ "ăn" 30ml

Hiện tại, phổi bệnh nhân đã được cải thiện thêm, sức cơ tăng, bệnh nhân được nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ.

Tiêu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia cho biết bệnh nhân phi công người Anh đã tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn, sức tăng cơ chi trên 3/5, chi dưới 1/5, cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu (lần hội chẩn 3 miền 4 ngày trước, cơ này bị liệt).

Nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy săn sóc bệnh nhân 91 - phi công người Anh.
Nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy săn sóc bệnh nhân 91 - phi công người Anh.

Oxy phổi của bệnh nhân cũng được cải thiện, thông khí chưa tăng nhiều do cơ hô hấp còn yếu và hội chứng cai thuốc an thần, opiod. Lưu lượng máu ECMO hiện là 3,7 lít/phút nhưng đang giảm dần số oxy vào máy ECMO còn 2,5 lít/phút và nồng độ oxy vào máy còn 50%.

Thận của bệnh nhân đã ngưng lọc máu cách đây 4 ngày, chức năng thận được cải thiện hơn. Bệnh viện Chợ Rẫy đã đổi kháng sinh điều trị vi khuẩn theo ý kiến từ cuộc hội chẩn 3 miền, đồng thời nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ và đường tĩnh mạch, vật lý trị liệu ngày 2 lần.

Thanh Mai

Có đơn vị đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân phi công người Anh về nước.

Có đơn vị đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân phi công người Anh về nước.

Hiện đã có đơn vị đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân phi công người Anh về nước nhưng do tình hình bệnh nhân còn nặng nên chưa đi xa được.