Đội nữ rà phá bom mìn ở Quảng Trị - các bài viết về Đội nữ rà phá bom mìn ở Quảng Trị, tin tức Đội nữ rà phá bom mìn ở Quảng Trị
MAT 19: Đội nữ rà phá bom mìn duy nhất tại tỉnh Quảng Trị

MAT 19: Đội nữ rà phá bom mìn duy nhất tại tỉnh Quảng Trị

Đội rà phá bom mìn với 14 thành viên, trong đó 13 người là nữ với nhiệm vụ rà phá các vật...