Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới trong trường hợp nào?

Nếu yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản.

Từ ngày 16/7/2020, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 15/2015/TT-BTP. Đáng chú ý, tại Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi tên người dự định cưới. Thông tin này đã gây xôn xao mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới trong trường hợp nào?

Tuy nhiên, thực tế quy định này đã có từ nhiều năm nay. Tại khoản 5 Điều 25 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn.

Theo khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định:

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn; trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu.

Ví dụ giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà sẽ không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn.

Như vậy điều này được hiểu là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì sẽ phải xác nhận tình trạng hôn nhân, phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn. Còn nếu trong các trường hợp dùng cho mục đích khác thì không cần ghi các thông tin người mình dự kiến kết hôn.

btl

Giấy chứng nhận kết hôn là gì?

Giấy chứng nhận kết hôn là gì?

Giấy chứng nhận kết hôn là gì? Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận kết hôn. Những quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này?