toàn cầu hóa - các bài viết về toàn cầu hóa, tin tức toàn cầu hóa
Kinh tế thế giới sẽ như thế nào sau đại dịch COVID-19?

Kinh tế thế giới sẽ như thế nào sau đại dịch COVID-19?

COVID-19 đã khiến nền kinh tế toàn cầu từ trạng thái sôi động đột nhiên rơi vào tê liệt.