vỡ đập thủy điện - các bài viết về vỡ đập thủy điện, tin tức vỡ đập thủy điện
Hàng chục nghìn người phải sơ tán do vỡ đập ở Mỹ

Hàng chục nghìn người phải sơ tán do vỡ đập ở Mỹ

Hàng chục nghìn người dân tại các vùng Edenville, Sanford và thành phố Midland thuộc bang...