15 công ty thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần (4/1-8/1)

Trong tuần từ (4/1-8/1), sẽ có 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 2 công ty thưởng cổ phiếu và 11 doanh nghiệp lựa chọn hình thức bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) và Que hàn điện Việt Đức (HNX: QHD) trả cổ tức cao nhất tỷ lệ 20%. Trong đó, Thủy điện Quế Phong chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/1, Que hàn điện Việt Đức lựa chọn ngày 6/1.

Mã CK Loại sự kiện Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực hiện Chi tiết
PRE Cổ tức bằng tiền  4/1  5/1  20/1 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 900 đồng/cp
QPH Cổ tức bằng tiền  4/1  5/1 20/1  Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
NHT Cổ tức bằng tiền  4/1  5/1  15/1 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1000 đồng/cp
DRL Cổ tức bằng tiền 5/1  6/1   21/1 Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
QHD Cổ tức bằng tiền  5/1   6/1  26/1 Trả cổ tức năm 2000 bằng tiền, 2.000 đồng/cp
VNM Cổ tức bằng tiền  5/1    4/1  26/2 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
C47 Cổ tức bằng cổ phiếu  5/1    6/1   Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 100:3
DBT Thưởng cổ phiếu  5/1    6/1   Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
C47 Thưởng cổ phiếu  5/1    6/1   Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
DNC Cổ tức bằng tiền  6/1  5/1  5/2 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
BWE Cổ tức bằng tiền  6/1  7/1 7/4  Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.200 đồng/cp
HMH Cổ tức bằng tiền  6/1  7/1  20/1 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
SMA Cổ tức bằng cổ phiếu  6/1 7/1    Trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
SMN Cổ tức bằng tiền  7/1

 7/1

 27/1 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cp
DHP Cổ tức bằng tiền  8/1  11/1  28/1 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/cp

(Nguồn: Vietstock)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương