biển đông việt nam - các bài viết về biển đông việt nam, tin tức biển đông việt nam
Trung Quốc hoàn tất lắp đặt giàn khai thác 'Biển sâu số 1' trên Biển Đông

Trung Quốc hoàn tất lắp đặt giàn khai thác "Biển sâu số 1" trên Biển Đông

Trung Quốc sẽ dùng giàn khai thác này để khai thác mỏ khí “Biển sâu số 1” được phát hiện...