chứng nhận tiêm chủng COVID-19 - các bài viết về chứng nhận tiêm chủng COVID-19, tin tức chứng nhận tiêm chủng COVID-19
Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Ngày 8/4, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19; từ...
Dự kiến cấp 'Hộ chiếu vaccine' cho người dân từ ngày 15/4

Dự kiến cấp 'Hộ chiếu vaccine' cho người dân từ ngày 15/4

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp...