Doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ được giảm 30% thuế trong năm 2020

Điều kiện được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế năm 2020 là doanh nghiệp có doanh thu trong năm không quá 200 tỷ đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị định có hiệu lực từ 25/9/2020, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Nghị định áp dụng đối với doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm: Doanh nghiệp, Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Các doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế TNDN cho kỳ tính thuế năm 2020. Ảnh: Tạp chí tài chính
Các doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế TNDN cho kỳ tính thuế năm 2020. Ảnh: Tạp chí tài chính

Nghị định nêu rõ, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình kinh doanh, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản... hoạt động không đủ 12 tháng, thì doanh thu được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế năm 2020 chia cho số tháng thực tế hoạt động nhân với 12 tháng.

Với doanh nghiệp dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2020 không quá 200 tỷ đồng, thì xác định tạm nộp hằng quý bằng 70% số thuế phải nộp của quý.

Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp kê khai giảm thuế khi quyết toán thuế theo quy định.

Ngày 1/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Lý do trình Quốc hội giảm thuế cho doanh nghiệp là do dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn; hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ. Hàng loạt doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động, tác động không nhỏ đến nền kinh tế và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng doanh nghiệp càng có quy mô nhỏ thì càng dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế, môi trường kinh doanh, trước sự cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế.

Tính đến đầu năm 2020 đến thời điểm Bộ Tài chính trình Dự thảo Nghị quyết về giảm 30% thuế TNDN, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu tính cả số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động, ngừng hoạt động, giải thể thì đến đầu tháng 6, cả nước có 762.400 đang hoạt động, trong đó, doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm hơn 63%. Doanh nghiệp quy mô nhỏ chiếm hơn 30% và doanh nghiệp quy mô vừa chiếm gần 4%.

Như vậy, sẽ có trên 709.000 doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước 15.840 tỷ đồng. Nếu mở rộng giảm thuế cho cả doanh nghiệp vừa, nguồn thu ngân sách có thể giảm khoảng 22.440 tỷ đồng.

Q.HUY