đứa trẻ tị nạn - các bài viết về đứa trẻ tị nạn, tin tức đứa trẻ tị nạn
Nữ bộ trưởng da màu đầu tiên của Đức

Nữ bộ trưởng da màu đầu tiên của Đức

Nữ bộ trưởng 29 tuổi cam kết sẽ đối phó với tình trạng phân biệt chủng tộc.