EU thừa nhận đã “thuận theo ý” Trung Quốc - các bài viết về EU thừa nhận đã “thuận theo ý” Trung Quốc, tin tức EU thừa nhận đã “thuận theo ý” Trung Quốc
EU thừa nhận sửa bài viết về đại dịch Covid-19 theo ý của Trung Quốc

EU thừa nhận sửa bài viết về đại dịch Covid-19 theo ý của Trung Quốc

Phái đoàn EU tại Trung Quốc "lấy làm tiếc một cách sâu sắc" về sự thay đổi trong các bài...