giấy lưu thông - các bài viết về giấy lưu thông, tin tức giấy lưu thông
Từ 0h ngày 25/8, TPHCM đổi mẫu giấy đi đường mới

Từ 0h ngày 25/8, TPHCM đổi mẫu giấy đi đường mới

Giấy đi đường phải sử dụng đúng mục đích, hoạt động trong nội thành, sử dụng đúng...