Từ 0h ngày 25/8, TPHCM đổi mẫu giấy đi đường mới

Giấy đi đường phải sử dụng đúng mục đích, hoạt động trong nội thành, sử dụng đúng công việc, hạn chế việc di chuyển tránh phát sinh lây lan dịch bệnh.

Ngày 24-8, Công an TP đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường theo các công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM. 

Theo đó, các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... ở TP.HCM cần tổng hợp danh sách những người trong nhóm được phép di chuyển gửi đến Phòng PC08 và Công an quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn để cấp giấy đi đường mới.

  Mẫu giấy đi đường mới do Phòng PC08 hoặc công an địa phương cấp

Mẫu giấy đi đường mới do Phòng PC08 hoặc công an địa phương cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Phòng Cảnh giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM - cho biết trước 0h ngày 25-8, tất cả người trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

Sở, ngành sẽ là đấu mối tổng hợp số lượng người (được phép di chuyển) tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc rồi gửi cho Công an TP cấp giấy, cụ thể là Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn.

Sở, ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn 2800, 2796, 2850, sau đó tổng hợp số lượng, gửi danh sách đến Phòng PC08.

Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường (mẫu mới) kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện.

"Sau 0h ngày 25-8, không sử dụng mẫu giấy đi đường tại công văn 2800 nữa mà phòng cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy mới cho các đối tượng được phép lưu thông", thượng tá Dương nói.

"17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 được phép lưu thông phải thông qua đơn vị quản lý chủ trì cung cấp danh sách. Đơn vị sở ngành quản lý chủ trì phải tổng hợp danh sách gửi đến phòng cảnh sát giao thông để phòng gửi giấy đi đường có chữ ký và đóng dấu của phòng gửi cho cơ quan chủ trì.

Ví dụ, Sở thông tin và truyền thông sẽ tổng hợp, tập hợp danh sách của các đơn vị trực thuộc quản lý với số lượng người là 10%, sau đó sở gửi danh sách qua phòng, phòng có nhiệm vụ căn cứ số lượng của danh sách mà cấp giấy, cơ quan chủ trì sẽ nhận và phát lại cho người trong danh sách", thượng tá Dương giải thích.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết trưởng Công an huyện tham mưu cho chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, trưởng công an xã tham mưu cho UBND xã khẩn trương tập hợp danh sách, số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông (theo Phụ lục công văn 2800 mã số 12, 13, 14B và 1 phần phụ lục mã số 1A do UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn quản lý), và báo cáo số lượng về Phòng tham mưu Công an TP để nhận phiếu về cấp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền.

Phòng PC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... theo quy định tại công văn 2800 để cấp đến cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thuộc diện quản lý cấp giấy (cấp cho đối tượng còn lại theo Phụ lục; các cơ quan, đơn vị quản lý đã được cấp mã tại Phụ lục là đầu mối tập hợp các đối tượng thuộc ngành nghề theo quy định và gửi về Phòng PC08).

Người dân, doanh nghiệp nộp danh sách về đơn vị chủ quản tập hợp. Nếu giấy đi đường mà Công an TP ủy quyền thì trưởng công an quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ ký và đóng dấu cấp cho những người được phép lưu thông. Nếu nhóm nào thuộc thẩm quyền trưởng công an phường, xã, thị trấn ký thì giao cho địa phương này ký, đóng dấu.

Trong trường hợp ngày mai (25-8), Công an TP chưa cấp giấy đi đường mẫu mới cho những người trong 17 nhóm được phép lưu thông thì tùy tình hình sẽ "lưu ý các chốt, trạm xử lý linh động".

Công văn 2850 của UBND TP.HCM nêu rõ: "Công an TP.HCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an TP trước 21h ngày 23-8. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại công văn 2800, 2796 cho đến 0h ngày 25-8".

Thanh Mai

Nhu cầu mua sắm dụng cụ cắt tóc tại nhà tăng mạnh mùa giãn cách

Nhu cầu mua sắm dụng cụ cắt tóc tại nhà tăng mạnh mùa giãn cách

Trên các sàn TMĐT, thị trường tông đơ, kéo cắt tóc đa dạng chủng loại, mức giá được nhiều người quan tâm.