Hội nghị Ban chấp hành - các bài viết về Hội nghị Ban chấp hành, tin tức Hội nghị Ban chấp hành
Hội nghị lần thứ IV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị lần thứ IV Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị đã tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội NTT Việt Nam năm 2023 và...
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam

Sáng 30/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức...