Hội nghị nữ khoa học công nghệ - các bài viết về Hội nghị nữ khoa học công nghệ, tin tức Hội nghị nữ khoa học công nghệ
Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nổi bật cuối năm 2020

Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nổi bật cuối năm 2020

Trong tháng 12/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức và tham gia rất nhiều hoạt động, ...
Bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy riêng có giá thuê khoảng 360.000 USD

Bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy riêng có giá thuê khoảng 360.000 USD

Không an tâm về sức khỏe nên bệnh nhân thứ 32 đã được người nhà thuê máy bay riêng với chi...