lệnh hành pháp - các bài viết về lệnh hành pháp, tin tức lệnh hành pháp
Bang New Mexico 'khốn đốn' vì lệnh cấm khai thác dầu trên đất công trong 60 ngày của TT Biden

Bang New Mexico 'khốn đốn' vì lệnh cấm khai thác dầu trên đất công trong 60 ngày của TT Biden

TT Biden ký lệnh hành pháp ngăn không cho khai thác dầu trên đất của liên bang khiến bang New Mexico...
Hỗ trợ 200.000 đồng/ngày cho người tham gia chống dịch COVID-19

Hỗ trợ 200.000 đồng/ngày cho người tham gia chống dịch COVID-19

Người tham gia phòng chống dịch COVID-19 được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày/người, tham gia vào...