Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 21/9 đến 27/10/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 21/9 đến 27/10/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
21/10/2020 R19AC078D Một phần P14-Q11  Từ 9h - 10h
R19AC077D Một phần P14-Q11  Từ 10h - 12h
22/10/2020 R19FC084D Một phần P15-Q11 Từ 9h - 9h05 và 11h - 11h05
23/10/2020 R19BC122D Một phần P10-Q11 Từ 9h - 12h
26/10/2020 R19FC126D Một phần P15-Q11  Từ 9h 9h05 và 11h - 11h05
27/10/2020 C1EDC006D, C1EDC007D Một phần P4-Q11  Từ 9h - 9h05 và 17h - 17h05
R19IC078D  Một phần P8-Q11  Từ 9h - 12h

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

HOÀNG GIA