Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 30/9 đến 6/10/2020

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 30/9 đến 6/10/2020, trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
1/10/20 U29NF  Một phần P.04 Q.TB Từ 10h00 - 12h00
U29NP009D  Một phần P.04 Q.TB Từ 12h00 - 12h45
2/10/20 R19DA31 Một phần P.08 Q.TB Từ 9h00 - 13h00
G19LB2 Một phần P.13 Q.TB Từ 9h45 - 10h30
G19LB Một phần P.13 Q.TB Từ 8h15 - 9h00
G19LB Một phần P.13 Q.TB Từ 9h00 - 9h45

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

HOÀNG GIA