miễn nhiệm chức - các bài viết về miễn nhiệm chức, tin tức miễn nhiệm chức
Sáng 2/4 Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước

Sáng 2/4 Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng phiếu kín, sau đó nghe Ủy ban Thường vụ trình...