ngày tận thế - các bài viết về ngày tận thế, tin tức ngày tận thế
100 giây: Thời gian dự báo diệt vong năm 2021 trên đồng hồ ‘Ngày Tận thế’

100 giây: Thời gian dự báo diệt vong năm 2021 trên đồng hồ ‘Ngày Tận thế’

Các nhà khoa học thuộc tổ chức phi lợi nhuận Bulletin of the Atomic Scientists ngày 27/1 công bố...