nghiên cứu vật lý - các bài viết về nghiên cứu vật lý, tin tức nghiên cứu vật lý
Nobel Vật lý 2021 cho ba nhà khoa học nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu

Nobel Vật lý 2021 cho ba nhà khoa học nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi là ba nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý 2021.
Nhà khoa học nữ thứ hai nhận giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2020 về Vật lý

Nhà khoa học nữ thứ hai nhận giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2020 về Vật lý

Cẩm Tú là nhà khoa học nữ thứ hai nhận giải thưởng nghiên cứu trẻ 2020 cho những nhà khoa...