ông Trump tranh cử - các bài viết về ông Trump tranh cử, tin tức ông Trump tranh cử
Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump đạt mốc 1.276 phiếu đề cử của đại biểu đảng Cộng hòa sau giữa...