Quy hoạch khu tái định cư hơn 44ha ở Phước An, Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Phước An với diện tích hơn 44ha.

Theo nhiệm vụ quy hoạch , khu tái định cư tại xã Phước An có diện tích khoảng 444.193,5 m2, trong đó đất thực hiện dự án 441.785,4 m2, đất ngoài ranh 2.408,1 m2. Quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Bản đồ quy hoạch khu tái định hơn 44ha ở Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Bản đồ quy hoạch khu tái định hơn 44ha ở Phước An, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Cơ cấu sử dụng đất gồm: Đất ở >19 m2/người; Đất công cộng, dịch vụ đô thị >2,5 m2/người; Đất cây xanh >2,0 m2/người. Nhà liên kế có mật độ xây dựng < 90%, tầng cao xây dựng từ 2- 6 tầng. Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ có mật độ xây dựng < 40%, tầng cao xây dựng từ 5- 9 tầng. Công trình hỗn hợp (TMDV, văn phòng, căn hộ...) có mật độ xây dựng < 40%, tầng cao xây dựng từ 9- 12 tầng.

Khu tái định cư tại xã Phước An có phía Bắc giáp đường nội bộ N29 thuộc khu dân cư Trung tâm xã Phước An; Phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Cừ; Phía Tây giáp khu dân cư theo quy hoạch của Công ty cổ phần đầu tư Căn Nhà Mơ Ứớc và phía Nam giáp đường nội bộ của khu dân cư Phước An mở rộng.

Khu tái định cư 44ha này thuộc khu dân cư Phước An có tổng diện tích hơn 140 ha mở rộng đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây. Đây là dự án đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu tái định cư trên đại bàn huyện Nhơn Trạch, gồm các công trình: công cộng, thương mại dịch vụ, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, chung cư nhà ở xã hội, nhà liên kế, khu cây xanh,…với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, gắn kết với các khu vực lân cận.

Quá trình lập quy hoạch trên đây, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tuân thủ các quy chuẩn, quy phạm xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Một số tiêu chí chính yếu gồm: cơ cấu sử dụng đất ở ≤ 52 %; đất giao thông, hạ tầng 34 - 40%; đất cong cộng dịch vụ đô thị ≥ 6,5%,… Mật độ xây dựng toàn khu  ≤ 50%, trong đó nhà liên kế  ≤ 90%, chung cư kết hợp với thuong mại dịch vụ ≤40%, công trình công cộng ≤40%, công viện, cây xanh ≤5%…

Sau khi quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trên được phê duyệt UBND huyện Nhơn Trạch, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện trong vòng 6 tháng.

THUẬN TIỆN (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương