rút tàu khỏi cụm Sinh Tồn - các bài viết về rút tàu khỏi cụm Sinh Tồn, tin tức rút tàu khỏi cụm Sinh Tồn
Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc chấm dứt hoạt động ở lãnh hải Sinh Tồn

Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc chấm dứt hoạt động ở lãnh hải Sinh Tồn

"Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để...