SCG: Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo thường niên 2020 của CTCP Xây dựng SCG (UPCoM: SCG)

SCG được thành lập vào ngày 17/04/2019 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108704763, đăng ký lần đầu ngày 17/04/2019 với 5 cổ đông sáng lập, vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thi công xây dựng. 

Tải BCTC năm 2020 của SCG

MAI UYÊN